Sebaldsällskapet

Sebaldsällskapet grundades 13 november 2018 vid ett möte i Stockholm. Sällskapet har till mål att främja och sprida kännedom om en av vår tids viktigaste författare: W.G. Sebald (1944–2001), känd för verk som bland annat Austerlitz (2001) och Die Ringe des Saturn (Saturnus ringar, 1995).

Den amerikanska författaren och kritikern Susan Sontag ställde i Times Literary Supplement den 25 februari 2000 en fråga: ”Är litterär storhet fortfarande möjlig? Hur ser ett storartat litterärt projekt ut idag, då de litterära ambitionerna ständigt minskar med en samtidig dominans av det flacka, det ytliga, det meningslöst grymma som normativa romanämnen?”. Hon besvarade sin fråga med att hänvisa till W.G. Sebalds verk. Många andra svarar på samma sätt. De som gör så och har lust att möta andra som också gör det kan samlas i Sebaldsällskapet. 

Sebaldsällskapets styrelse:

Astrid Seeberger, ordförande
Mats Almegård, sekreterare
Svante Weyler, kassör
Agneta Pleijel, styrelseledamot
Ludvig Berggren, styrelseledamot
Cecilia Hansson, styrelseledamot
Madeleine Gustafsson, styrelseledamot